dendrocronologie

English Română Magyar
 
Rezultate recente

În anul 2017 cu suportul Fundației Teleki am efectuat o cercetare amplă în scaunul Sepsi (Jud. Covasna). În cursul acestei cercetări am documentat șarpanta a tuturor biserici din zonă și unde era motivat am făcut și prelevări dendrocronologice. În urma cercetării am datat mai multe șarpante, turnuri și clopotnițe, aceste date fiind deseori date primare privind istoria clădirilor. Cea ma veche șarpantă din zonă a fost identificat deasupra sanctuarului bisericii reformate din Bodoc, aceasta fiind construit în anul 1525. Datările obținute împreună cu documentarea tipurilor de șarpante pot fi de acum folosite nu doar pentru cercetări istorice dar și în cursul renovărilor din viitor.

 

 

 

Cercetarea dendrocronologică a clopotnițelor de lemn din Câmpia Transilvaniei este chiar acum în desfășurare (2018). Aceste monumente sunt grav amenințate de degradări, distrugere. Cercetările actuale au definit datarea anterior necunoscută sau incertă a mai multor clopotnițe, cea mai veche dintre ele fiind cel din Filpișu Mare construit la începutulsecolului al 17-lea.

 

 
 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium