dendrokronológia

English Română Magyar
 
Publikációk
 
Medieval roofs of the Csík Saet (Harghita County, Romania)

Botár István - Tóth Boglárka

Caiete ARA 13/2022, 109-120.

link

 
Ötszáz éves templom templom-tetőszerkezetek a Csíki-medencében

Tóth Boglárka - Botár István

In Situ 2021. 1, 93-127.

link

 
A csíkszentimrei plébániatemplom harangtornyának „felfedezése”

Botár István - Tóth Boglárka

Patina I. (2020), 46-51

link

 
Intervalidation of dendrochronology and 14C dating on a 700-YR tree-ring sequence originating from the Eastern Carpathians

Gabriela O. Sava - Ionel Popa - Tiberiu B. Sava - Aurelia Meghea - Cristian Mănăilescu - Maria Ilie - Andrei Robu - Boglárka Tóth

Radiocarbon 2019. 1-7.

 
Cercetarea dendrocronologică a șarpantei și a structurilor de lemn la Biserica Neagră Brașov

Botár István - Tóth Boglárka - Ziegler Ágnes

Ars Transsilvaniae XXVII-XXVIII. 67-93.

link

 
A sepsikilyéni unitárius templom tetőszerkezeteinek kormeghatározása

Tóth Boglárka - Botár István

Genius Loci. Laszlovszky 60. ed. Dóra Mérai, Budapest 2018. E-book

link

 

 
A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom középkori tetőszerkezetei. Dendrokronológia, építéstörténet, tipológia

Tóth Boglárka - Botár István - Denis Walgraffe

Transsylvania Nostra XII/2 (2018) 2-33.

link

 
Történeti faszerkezetek kutatása Sepsi-szék templomaiban - különös tekintettel a tetőszerkezetekre (Kovászna megye, Románia)

Tóth Boglárka

kutatási dokumentáció, kézirat (Rómer Flóris Program, 2017)

link

 
Az almakeréki szárnyasoltár dendrokronológiai kormeghatározása

Tóth Boglárka

Művészettörténeti Értesítő 2017/2. 351-356.

link

 
A gyergyószentmiklósi római katolikus plébániatemplom tornyának és tetőszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata

Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András

In: Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. Szerk.:  Demjén Andrea. Kolozsvár - Gyergyószentmiklós 2016. 107-128.

link

 
Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (2.)

Tóth Boglárka – Sófalvi András – Botár István – Grynaeus András
LUSTRA III/1. (2016) 30-41.
link

 
Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (1.)

Tóth Boglárka – Sófalvi András – Botár István – Grynaeus András
LUSTRA II/1. (2015) 4-13.
link

 
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş/ Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka – Walgraffe Denis

Transsylvania Nostra 2015/3. (2015) 53-60.

link

 
Dendrochronological dating of wooden finds from Transylvania: new results from the early medieval sites of Lazuri-Libu-tag and Kakasbarozda-Csúzlik

András Grynaeus - Boglárka Tóth - István Botár

In: “Castellum, Civitas, Urbs”. Zentren und Eliten in frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Hrsg: Orsolya Heinrich-Tamáska et Alii. Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf. 2015. 131-133.

link

 
Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Caiete ARA 6. (2015) 233-242.

link

 
Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Ars Transsilvaniae, XXIV. (2014) 111–126.

link

 
A nyírbátori Szent György-templom felülről - fedélszerkezet és dendrokronológia

Grynaeus András - Papp Szilárd - Sarkadi Márton - Tóth Boglárka

In: Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken. szerk.: Kollár Tibor, Nyíregyháza 2014. 153-165.

link

 
Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi Vártemplomban

Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka – Walgraffe Denis

MARISIA XXXIII.(2013) 291-315.

link

 
Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében / Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Transsylvania Nostra VII/2. (2013) 2-26.

link

 
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben / Dendrochronological research in Transylvania

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Magyar Régészet online magazin, 2013. ősz

magyar link

english link

 
O cercetare dendrocronologică la biserica reformată din Turda Nouă (Dendrokronológiai kutatás az újtordai református templomban– román nyelvű tanulmány)

Tóth Boglárka - Botár István

Ars Transilvaniae XXIII. (2013) 243-250.

link

 
A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012) 141-148.

link

 
A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és főoltárának dendrokronológiai vizsgálata (Cercetarea dendrocronologică a turnului și altarului principal din biserica romano-catolică din Lăzarea, județul Harghita)

Tóth Boglárka

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve (2010) 49-58.

link

 
Fába rejtett történelem. A csíki harangtornyok dendrokronológiai kutatása

Botár István: Kövek, falak, templomok. Csíkszereda 2009. 55-65.

link

 
„Új” módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez / A „new” dating method for historical wood structures

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Transsylvania Nostra II/8. (2008) 10-14.

link

 
A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002)

Tóth Boglárka - Rácz Miklós - Botár István

Dolgozatok új sorozat II. (XII.) Kolozsvár (2007) 133-142.

link

 
„Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Dolgozatok új sorozat I. (XI.) Kolozsvár (2006) 129-136.

link

 
 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium