dendrocronologie

English Română Magyar
 
Cercetări

Din 2003 am adunat seturi de date și mostre dendrocronologice din aproape 400 de monumente istorice și situri arheologice. Pe baza acestora azi ne stau la dispoziție mai multe cronologii locale fixate, astfel încât în cazul structurilor/elementelor din stejar și brad din Transilvania putem face o datare de mare precizie între perioada secolelor 12-13 și timpul prezent, respectiv în cazul structurilor și obiectelor din molid provenite din secolele 18-19.

În continuare prezentăm sumarul scurt al rezultatelor studiilor dendrocronologice efectuate pe monumente și obiecte cercetate de noi, urmărind ordinea alfabetică a localităților. În fiecare caz este indicată instituția sau partenerul finanțator, respectiv anul cercetării. Dacă rezultatele sunt deja publicate, după descriere atașăm și linkul la varianta descărcabilă a fișierului pdf. Dacă sunt necesare informații mai detaliate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 
Acâș biserica reformată
detalii     
Agrișteu biserica reformată
detalii     
Aiud Colegiul Reformat Bethlen Gábor
detalii     
Acâș - biserica reformată
 

 (magh. Ákos, jud. Satu Mare) – parapetele băncilor

Am analizat cele nouă scânduri ale celor trei parapete de bănci ale bisericii. Scândurile cercetate erau făcute din molid, sunt de aceeași vârstă, însă ultimele lor inele anuale au dispărut în timpul prelucrării, de aceea data tăierii arborilor, și astfel data confecționării parapetelor nu poate fi exact determinată. Ultimele inele anuale măsurabile ale scândurilor s-au format între anii 1705-1756.

OTKA (2015)

Agrișteu - biserica reformată
 

(magh. Egrestő, jud. Mureș)– turnul clopotniță din lemn, șarpanta navei și a corului

Elementele lemnoase databile ale turnului clopotniță din lemn care se înalță lângă biserica de la Agrișteu din epoca Arpadiană au fost fabricate din stejari tăiați în iarna anilor 1745/1746. Miezul șarpantei deasupra navei bisericii (care arată asemănări surprinzătoare cu șarpanta din Filitelnicul «magh. Fületelke» învecinat) este medieval și făcut din arbori tăiați în jurul anilor 1494-1498. Structura apoi a trecut printr-o semnificativă reconstrucție la care s-au folosit stejari tăiați între anii 1742-1745.

OTKA (2014)

Aiud - Colegiul Reformat Bethlen Gábor
 

Șarpanta

Cercetarea șarpantei acestui monument istoric era motivată în primul rând de lărgirea seturilor noastre de date pentru molizi. Astfel, pe lângă cele două perioade de construcție identificate dendrocronologic (1828-1830, respectiv 1884) este mult mai important faptul că pe baza mostrelor lemnoase am reușit să alcătuim un șir de date al inelelor anuale din molizi care merge înapoi până la mijlocul secolului 17.

Centrul Forster (2015)

Aiud Castelul Bethlen
detalii     
Aiud biserica reformată
detalii     
Alma Vii biserica evanghelică
detalii     
Aiud - Castelul Bethlen
 

Șarpanta

Șarpanta barocă uniform fermă cu traversă și arbaletrier (liegender Stuhl) este făcută din molizi tăiați în majoritate în iernile anilor 1757/1758 și 1758/1759, respectiv vara anului 1759. În programul nostru de comparare a datelor dendrocronologice valorile de potrivire au fost atât de mari în cazul seturilor de date de la Aiud și cronologiile din Carpații Răsăriteni încât dovedesc nu numai o concordanță cronologică ci sugerăm chiar ipoteza provenienței din același loc. Astfel, putem spune nu numai cu probabilitate că materialul șarpantei a fost adus cu plutele pe Mureș către locul unde urma să fie folosit. Această observație corespunde de asemenea cu sursele scrise despre plutăritul pe cursul superior al Mureșului.

Centrul Forster (2015)

Aiud - biserica reformată
 

(magh. Nagyenyed, jud. Alba)– șarpanta navei și a corului

Am reușit să determinăm două faze de construire a șarpantei cu traversă și arbaletrier (liegender Stuhl), și cu grinzișor, de deasupra navei. Cele câteva elementele din prima jumătate a anilor 1790 (grinzișor și căprior) certifică cel mai probabil timpul construcției acoperișului, deoarece între 1784 și 1804 s-a ridicat bolta barocă de azi a navei. Elementele șarpantei legate de prima jumătate și mijlocul anilor 1850 au rămas din restaurarea acoperișului bisericii deteriorat în timpul masacrului din 1849. Elementele din brazi provin din arbori tăiați în 1853, cele din stejar însă din arbori tăiați în anii 1854 și 1855.

Datarea șarpantei cu traversă și stâlpi, din brad și molid de deasupra corului este încă fără succes, probabil din cauza lipsei seturilor de date ale molizilor contemporani.

Centrul Forster (2015)

Alma Vii - biserica evanghelică
 

(germ. Almen, magh. Szászalmád, jud. Sibiu)

Turnurile, șarpanta navei și a corului

Cu ocazia restaurării bisericii fortificate sarcina noastră era datarea dendrocronologică a diferitelor părți ale clădirii. Analizele au fost influențate în mai multe cazuri de faptul că partea exterioară a elementelor, cea cu inelele cojii, a fost îndepărtată (fără rost) cu ocazia restaurării. Cu toate acestea, cercetarea dendrocronologică a rezultat în datări importante ale construcției structurilor lemnoase în cazul fiecărei părți a clădirii. Tavanele turnului clopotniță de sud au fost făcute din arbori tăiați în vara anului 1559, însă coiful s-a construit cu zece ani mai târziu din stejari tăiați în iarna anilor 1568/1569. Pe foișor și la clopote s-au construit noi structuri, consolidări și după data aceasta, în jurul anilor 1721/1722, respectiv 1791/1795. Tavanele turnului vestic de poartă, precum și foișorul și coiful s-au făcut din stejari tăiați în iernile anilor 1557/1558 și 1558/1559. Pe foișor însă s-au făcut consolidări și mai târziu, din arbori tăiați în jurul anilor 1630, 1701/1702, respectiv în iarna anilor 1846/1847. Turnul nordic este partea cea mai timpurie a zidului de incintă; aici pentru tavane s-au folosit stejari tăiați în jurul anilor 1541-1545, iar pentru coiful de azi stejari tăiați în vara anului1824. Turnul vestic a fost ridicat și el probabil în această perioadă, din grinzi de tavan tăiate în jurul anilor 1539-1543, iar coiful lui de azi este și în acest caz mai târziu, făcut în jurul anilor 1753-1757. Nivelul defensiv al corului și șarpanta, în legătură strânsă cu acesta, s-au construit din arbori tăiați în vara anului 1553 și iarna anilor 1553/1554. Deasupra navei stă o șarpantă cu caracter baroc, din stejari tăiați în iarna anilor 1803/1804, însă pentru aceasta s-au folosit mai multe elementele mai lungi (coarde, căpriori) din acoperișul medieval de mai înainte. Aceste elemente în poziții secundare provin din stejari tăiați în iarna anilor 1566/1567, care astfel determină timpul construirii acoperișului medieval, gotic-târziu.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București (2016)

Aninoasa biserica reformată
detalii     
Apold biserica evanghelică
detalii     
Arcuş biserica reformată
detalii     
Aninoasa - biserica reformată
 

(m: Egerpatak, județul Covasna)

șarpantă

Cercetarea dendrocronologică a șarpantei bisericii reformate din Aninoasa a fost efectuat în cadrul proiectului din anul 2017 destinet cercetării șarpantelor istorice din scaunul Sepsi. Șarpanta de tip ”pe scaunul culcat” (liegender Stuhl) a fost construit în 1802 din elemente de lemn tăiate între 1800 și 1802, datare corectă probabil și pentru construcție bisericii. În scaunul Sepsi în clădirile bisericești s-au păstrat în proporții mari șarpante cu ferme de tip ”pe scaunul culcat” însă cea din Aninoasa este singură, unde fermele sunt întărite de arbaletriere interioare.

Rómer Flóris Terv (2017)

Apold - biserica evanghelică
 

Galeria vestică

Din parapetul anterior descoperit de Ferenc Mihály din galeria vestică a bisericii am măsurat inelele anuale ale mai multor scânduri de molid. Seturile de inele au fost comparate cu cronologiile de molid. Potrivit datării rezultatelor, parapetul galeriei vestice a fost făcut din molizi tăiați după 1545, rezultat care coincide cu opinia specialistului restaurator. Dacă datarea această este potrivită, atunci acesta este primul nostru seria datată de molid!

OTKA (2013, 2014)

link

 

Arcuş - biserica reformată
 

(m: Árkos, județul Covasna)

șarpantă

Cercetarea dendrocronologică din anul 2017 al șarpantelor istorice din scaunul Sepsi a relevat faptul că șarpanta (format din ferme uniforme din căprior, coardă, traversă, colțar) bisericii din Arcuș a fost construit în mare parte din plop și stejar. Analiza dendro a furnizat datări în cazul a două cosoroabe de stejari, care au fost tăiați în iarna anilor 1799/1800. Presupunem că acestea sunt contemporane cu șarpanta deci datarea lor e validă și pentru structura superioară această fiind ridicat în 1800.

Rómer Flóris Terv (2017)

Arduzel biserica reformată
detalii     
Băgaciu biserica evanghelică
detalii     
Baia Mare orașul vechi
detalii     
Arduzel - biserica reformată
 

(magh. Szamosardó, jud. Maramureș)– șarpanta

Șarpanta bisericii din Arduzel este considerată a fi una cu „caracter gotic”. Caracterul eronat al acestei definiții nu poate fi dovedit mai bine decât de faptul că structura s-a construit uniform din stejari tăiați în iarna anilor 1722/1723 și vara anului 1723.

OTKA (2012)

Băgaciu - biserica evanghelică
 

(germ. Bogeschdorf, magh. Szászbogács, jud. Mureș) – șarpanta corului

Coardele vechi de deasupra corului prevăzut cu nivel defensiv înalt, și de dedesubtul șarpantei de azi provin din stejari tăiați în iarna anilor 1439/1440. Acestea datează construirea corului gotic. Pentru datarea nivelului defensiv de mai târziu și a turnului avem nevoie de noi eșantioane.

OTKA (2014)

Baia Mare - orașul vechi
 

(magh. Nagybánya, jud. Maramureș)– descoperiri arheologice

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în piața centrală a orașului vechi medieval și în ambianta acestuia, în subsolul umed, s-au descoperit în mai multe locuri stâlpi din lemn puși sub fundații, precum și gropi acoperite cu scânduri și rămășițele unor butoaie îngropate în pământ. Pe acestea le-am analizat cu contribuția arheologului Dan Pop. Mostrele din brad și molizi am reușit să le datăm cu ajutorul colegului nostru polonez, Tomasz Wazny, dispunând prin urmare de mai multe seturi de date datate absolute din secolele 11-14!

OTKA (2014)

Bicfalǎu biserica reformată
detalii     
Biertan biserică evanghelică
detalii     
Bisericani biserica romano-catolică
detalii     
Bicfalǎu - biserica reformată
 

(m: Bikfalva, județul Covasna)

turn

La șarpanta bisericii din Bicfalău am lucrat în cursul programului dendrocronologic legat de structurile istorice din Scaunul Sepsi din anul 2017. Elementele etajului 3 se împart în două perioade. Trei grinzi de podea cu semne de îmbinare azi fără funcții sunt din stejari tăiați în vara sau în jurul anului 1697. Celelalte grinzi fără urme goale sunt mai vechi, din mijlocul anilor 1660. Pe baza acestor date este dificil clarificarea etapelor de construcții. Patru elemente de la etajul 4 sunt mai noi, din stejari tăiați în vara anului 1768. Această planșeu e contemporan cu nivelul galeriei de lemn. Toate elementele datate exact provin din copaci tăiați vara.

Rómer Flóris Terv (2017)

Biertan - biserică evanghelică
 

(germ. Birthälm, magh. Berethalom, jud. Sibiu) – ușa sacristiei, turnul clopotniță din lemn, strana, galeria vestică, șarpanta navei și a corului, Turnul Catolic

În biserica de la Biertan am analizat mai multe obiecte și piese de instalații la cererea arhitectului Jan Hülsemann.

Scândura din brad a podelei stranei cu numărul 30 provine dintr-un arbore tăiat după 1460.

În cazul ușii sacristiei cu intarsie, înzestrată cu inscripția 1515, s-a ivit suspiciunea că scândurile dorsalului țin de o consolidare ulterioară. Pe parcursul comparării inelelor anuale însă am aflat că cele două scânduri de stejar provin din același arbore tăiat în jurul sau după anul 1502, deci puteau fi confecționate contemporan cu frontalul din 1515.

Analiza galeriei nordice a bisericii a dus la rezultate surprinzătoare. Grinda de podea a instalației istorizante, aparent din epoca modernă, a fost făcută de fapt din stejar tăiat în 1546, iar cei doi stâlpi din stejari tăiați în 1550, respectiv în jurul anilor 1551-1555. Este sigur deci că galeria nordică a interiorului bisericii a fost folosită deja puțin după mijlocul secolului 16.

Pe parcursul cercetării așa numitului Turn Catolic s-au născut importante observații și datări noi. Grinzile originale de tavan de sub podeaua de la etajul 1 a turnului datează construcția în anii 1420. Tot perioada aceasta este indicată de datarea în jurul anilor 1425-1426 a elementelor originale ale șarpantei. La începutul anilor 1500 tavanul etajului 1 a fost ridicat cu un metru și au fost construite noi tavane. Tot în această perioadă au fost construite foișorul de lemn și coiful turnului. Pentru ridicarea structurii acestora s-au folosit stejari tăiați în iarna anilor 1501/1502, respectiv în vara anului 1503.

Turnul clopotniță aflat la nord de biserică, împreună cu nivelul foișorului, a fost făcut din stejari tăiați în iernile anilor 1521/1522, respectiv anilor 1522/1523. Aceasta înseamnă că, potrivit cunoștințelor noastre de azi, turnul clopotniță din lemn de la Biertan este cel mai timpuriu din Transilvania.

OTKA (2014), Centrul Forster (2015)

link

 

 

Bisericani - biserica romano-catolică
 

(magh. Székelyszentlélek, jud. Harghita)– șarpanta navei și a corului

Datarea șarpantei din stejar a bisericii din Bisericani se integrează bine în perioada de construcție a structurilor istorice din lemn din Scaunului Odorhei. Aceasta se află în relație strânsă cu atacul otoman din 1661 asupra zonelor învecinate de asemenea, semnalat în mai multe locuri și de prezența șarpantelor renovate, reconstruite. O astfel de șarpantă este și cea din Bisericani, unde stejarii pentru navă s-au tăiat în iarna anilor 1662/1663, iar pentru cor în vara anului 1663.

ArcStudio, Miercurea Ciuc (2013)

Bistrița biserica evanghelică
detalii     
Boroşneu Mic biserica reformată
detalii     
Brădeni biserica evanghelică
detalii     
Bistrița - biserica evanghelică
 

(germ. Bistritz, magh. Beszterce, jud. Bistrița-Năsăud)– șarpanta navei și a corului

Istoria construirii bisericii este destul de bine documentată, însă pe parcursul renovării din anul 2009 s-a ivit întrebarea dacă șarpanta impozantă din brad și molid este din epocă medievală. Potrivit rezultatelor analizei dendrocronologice șarpanta navei a fost construită din material lemnos (brad) tăiat în iarna anilor 1559/1560, iar șarpanta corului din brazi tăiați în iarna anilor 1560/1561. Datele dendrocronologice coincid cu sursele scrise și epigrafice legate de reconstruirea medievală a bisericii.

Utilitas SRL, Cluj-Napoca (2009)

link: 

 

Boroşneu Mic - biserica reformată
 

(m: Kisborosnyó, județul Covasna)

șarpantă și planșeu

Șarpanta și tavanul din lemn al bisericii reformate din Boroșneu Mic a fost construit – conform analizei dendrocronologice din 2017 – în același perioadă din brazi. La șarpantă s-au folosit copaci tăiați în iarna anilor 1791/1792, 1792/1793 iar pentru planșeu brazi doborâți în iarna anilor 1792/1793 și 1793/1794. Deasupra acoperișului corului stă un steag cu data 1794 care marchează terminarea șarpantei în conformitate cu datele dendro. Analiza a fost efectuat în cadrul proiectului de cercetare a șarpantelor istorice din scaunul Sepsi.

Rómer Flóris Terv (2017)

Brădeni - biserica evanghelică
 

(germ. Hendorf, magh. Hégen, jud. Sibiu)– șarpanta navei și a corului

Din biserica fortificată de la Brădeni am prelevat un număr relativ mare de mostre dendrocronologice, de la nivelul defensiv, din șarpante, respectiv din sacristie. Pe baza mostrelor databile, pentru șarpanta corului s-au folosit arbori tăiați în jurul anului 1482, iar pentru cea a navei arbori retezați în jurul anului 1484. În timpul colectării mostrelor lemnoase nu am avut încă destulă experiență în ceea ce privește șarpantele, de aceea considerăm foarte important să facem o nouă prelevare ad locum și să reevaluăm datele existente.

OTKA (2006)

link:

 

Brașov biserica evanghelică
detalii     
Braşov str. George Barițiu nr. 3.
detalii     
Brașov Casa Curtea Honterus 8.
detalii     
Brașov - biserica evanghelică
 

(germ. Kronstadt, magh. Brassó, jud. Brașov)– șarpanta navei și a corului

Șarpanta bisericii a ars în 1689. Pe baza analizei dendrocronologice a șarpantei de azi am aflat că noua șarpantă a fost construită în două faze din material lemnos amestecat (stejar, brazi și molizi). În primul rând s-a construit acoperișul deasupra corului din arbori tăiați în 1689 și în 1690, apoi, puțin mai târziu, între iarnă 1693 și iarnă 1694 au fost tăiați și arborii necesari pentru șarpanta navei. Din punctul de vedere al tehnicii de dulgherie, între cele două părți sunt diferențe atât privind vârsta arborilor folosiți, cât și compoziția speciilor.

Biserica Evanghelică Brașov, Centrul Forster (2015-2016)

Braşov - str. George Barițiu nr. 3.
 

(m: Brassó, g: Kronstadt)

tavan de lemn

Din casa direct învecinată cu Biserica Neagră în cursul lucrărilor de renovare peste tavanul actual a fost identificat un tavan mai vechi cu grinzi și scânduri de lemn. Un element de aici a putut fi datat după anul 1493, în timp ce grinda centrală ulterioară de suport după 1647. Pe lângă datarea planșeului concluzia cea mai importantă este faptul că în ciuda incendiului din 1689 elemente, structuri de lemn au supraviețuit chiar și în apropierea bisericii (vezi și Brașov, Curtea Honterus 8).

Biserica Luterană din Brașov (2018)

Brașov - Casa Curtea Honterus 8.
 

(g: Kronstadt, m: Brassó)

plafon de lemn

Plafonul de lemn din scânduri și grinzi de la parterul casei din colțul vestic al Bisericii Negre ne-a fost recomandat pentru cercetare dendrocronologică de către restauratorul Mihály Ferenc. Analiza probelor a confirmat presupunerea specialistului: grinzile provin din brazi tăiați după 1524. Datarea dendrocronologică a demonstrat că în ciuda incendiului din 1689 chiar și în vecinătatea imediată a Bisericii Negre au supraviețuit clădiri și/sau încăperi întregi.

Biserica Evanghelică Brașov (2018)

București Hanul Constantin Vodă, Lipscani
detalii     
Buia Castelul Bólyai
detalii     
Calnic biserica reformată
detalii     
București - Hanul Constantin Vodă, Lipscani
 

Cu ocazia săpăturilor arheologice pe Calea Victoriei s-au observat în mai multe locuri grinzi din stejar depuse sub drum. Măsurarea șirurilor de date pe mostre s-a realizat prin intermediul MNIR. Cu colaborarea lui Tomasz Wazny, seturile de indici au putut fi datate la începutul secolului 18 folosind cronologii din nordul Greciei. Aceasta fiind una dintre primele noastre realizări, a atras imediat atenția asupra importanței studiului centrat pe colectarea mostrelor din afara Carpaților, atât din punctul de vedere al protejării monumentelor istorice, cât și din cel al arheologiei.

Muzeul Național de Istorie a României, Bucureşti (2007)

link:

 

Buia - Castelul Bólyai
 

(magh. Bólya, jud. Sibiu)

Pe parcursul cercetării curiei ruinate s-a urmărit identificarea elementelor medievale. Pe baza componentelor lemnoase înzidite însă am identificat două faze de construcție din epoca modernă timpurie. Construcția mai timpurie poate fi datată la cumpăna anilor 1620 și 1630, iar mai târziu – pe baza arborilor tăiați în vara anului 1669 – a avut loc o altă reconstrucție, mai semnificativă.

Fundația Entz Géza, Cluj-Napoca; OTKA (2015)

Calnic - biserica reformată
 

(m: Kálnok, județul Covasna)

șarpantă

Conform analizei dendrocronologice din anul 2017 șarpanta bisericii reformate format din ferme „pe scaun culcat” (liegender Stuhl) a fost construit din stejari doborâți în iarna anilor 1800/1801 și vara 1802 probabil în anul 1802.

Rómer Flóris Terv (2017)

Calnic clopotnița bisericii reformate
detalii     
Calnic clopotnița bisericii unitariene
detalii     
Cârța biserica romano-catolică
detalii     
Calnic - clopotnița bisericii reformate
 

(m: Kálnok, județul Covasna)

Clopotnița de lemn al bisericii reformate din Calnic a fost construit pe baza datelor dendrocronologice din stejari tăiați în iarna anilor 1731/1732, vara 1732, iarna 1732/1733 în cursul anilor 1732-1733. Datarea tălpii sudice arată că în anii 1790 unele elemente erau deja schimbate.

Rómer Flóris Terv (2017)

Calnic - clopotnița bisericii unitariene
 

(m: Kálnok, județul Covasna)

Conform analizei dendrocrnologice clopotnița de lemn de lângă biserica unitariană din Calnic a fost construit în 1781 din stejari doborâți în iarna anilor 1780/1781, vara 1781, dată întărită și de drapelul metalic de pe coif (1781). Pe baza a trei probe din structura clopotelor aceasta nu este contemporan cu structura clopotniței.

Rómer Flóris Terv (2017)

Cârța - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkkarcfalva, jud. Harghita)– zidul de incintă-foișor de apărare, șarpanta corului

În zidul de incintă care înconjoară biserica sunt vizibile mai multe cioturi de grinzi din stejar tăiate cu ferăstrăul, care fac parte din foișorul de apărare anterior din lemn. Din păcate, arborii folosiți sunt destul de tineri, de aceea datarea lor este nesigură. Câteva elemente din molid ale șarpantei corului însă au fost fabricate din arbore tăiat în iarna anilor 1795/1796, dovedind cu certitudine că șarpanta corului a fost de asemenea transformată simultan cu reconstruirea barocă a navei.

IrodM SRL, Cluj-Napoca (2011)

link:

 

Cetatea de Baltă biserica reformată
detalii     
Cluj-Napoca bis. ref. din str. M. Kogălniceanu
detalii     
Cluj-Napoca biserica romano-catolică Sf. Mihail
detalii     
Cetatea de Baltă - biserica reformată
 

(magh. Küküllővár, jud. Alba)– șarpantele, turnurile

Cercetarea dendrocronologică a bisericii din Cetatea de Baltă a adus multe date noi și observații privind istoria construirii bisericii. Șarpanta de deasupra corului a fost construită din stejari tăiați în iarna anilor 1422/1423; apoi, după demolarea bolții, a fost consolidată în anii 1590. Între turnurile din cărămidă la sfârșitul secolului 15 a existat o structură de lemn care evident a servit ca fundație pentru foișorul care acoperă de asemenea turnurile. Foișorul de azi și schela clopotului au fost făcute în anii 1710.

Cu ocazia colectării probelor am documentat pentru prima dată o formă de turn datată la secolul 13, mai timpurie ca frontonul vestic cu două turnuri. Biserica originală a avut doar un singur turn, de mijloc (!), făcut din piatră și intrând spre navă, a cărui paralelă o putem găsi la Rădești (magh. Tompaháza).

OTKA (2012)

link:

 

Cluj-Napoca - bis. ref. din str. M. Kogălniceanu
 

(magh. Kolozsvár, jud. Cluj)– șarpanta

Pentru datarea probelor din molid luate din șarpanta bisericii reformate din str. M. Kogălniceanu am așteptat 10 ani. Analizele mostrelor prelevate în 2006 s-au dovedit fără succes. Folosind datele noi procurate în cadrul ”programului pentru molid” al Centrului Forster din 2016 am demarat analizele din nou, cu rezultate pozitive: șarpanta a fost făcută din molizi tăiați în iarna anilor 1799/1800. Datarea a fost susținută și de date scrise.

OTKA (2006), Centul Forster (2016)

Cluj-Napoca - biserica romano-catolică Sf. Mihail
 

(magh. Kolozsvár)– șarpanta navei și a corului

Data construcției șarpantei de azi a bisericii nu necesita confirmare, însă structura originală a fost nesigură din cauza consolidării ulterioare. Pe deasupra, în această analiză am văzut șansa înregistrării unor seturi de date cu ajutorul cărora am fi putut da un impuls cercetării dendrocronologice pe molizi. Analiza mostrelor a fost un succes: am reușit să datăm și astfel să identificăm elementele originale ale șarpantei, care au fost fabricate din molizi tăiați între iarna anilor 1771/1772 și iarna anilor 1773/1774, iar mostrele de molizi provenite din elementele ale consolidării au fost datate în vara anului 1830 și iarna anilor 1830/1831.

Centrul Forster (2016)

Copșa Mică biserica evanghelică
detalii     
Corund biserica unitariană
detalii     
Crăciunel biserica unitariană
detalii     
Copșa Mică - biserica evanghelică
 

(magh. Kiskapus, jud. Sibiu) – șarpanta

La nord de turn a rămas în zid o bucată din căpriorul al 2-lea din vest al șarpantei navei originale de dinainte. Datarea șirului de date conținând 54 inele anuale, probabil din secolele 13-14, este deocamdată nereușită.

OTKA (2012)

Corund - biserica unitariană
 

(magh. Korond, jud. Harghita) – șarpanta

În șarpanta bisericii unitariene din Corund am identificat elemente provenite din stejari tăiați la sfârșitul anilor 1710, iar grinzile de tavan ale turnului au fost făcute din stejari tăiați în iarna anilor 1793/1794.

Biserica Unitariană din Corund (2011)

Crăciunel - biserica unitariană
 

(magh. Homoródkarácsonyfalva, jud. Harghita)– turnul clopotniță și șarpanta navei

Pe poarta gotică a turnului clopotniță apare descifrabil anul 1496. Analiza dendrocronologică a grinzilor de tavan provenite din diferitele nivele ale turnului însă ne sugerează că turnul a fost construit într-un timp mai lung, în mai multe faze între 1495 și 1525. Nivelele inferioare s-au făcut la sfârșitul secolului 15, iar nivelele 3-4 la începutul secolului 16.

Șarpanta cu traversă și stâlpi de deasupra navei, consolidată cu arbaletrier încrucișat pare să fi fost fabricată în anul 1523 sau în anii care au urmat, din stejari tăiați în iarna anilor 1522/1523 și vara lui 1523.

OTKA (2008, 2015)

link:

 

Crasna biserica reformată
detalii     
Crivina de Sus biserica ortodoxă din lemn
detalii     
Curciu biserica evanghelică
detalii     
Crasna - biserica reformată
 

(magh. Kraszna, jud. Sălaj)– șarpantă

Despre șarpanta ”cu caracter gotic” a bisericii din Crasna cercetarea dendrocronologică a dovedit că este arhaizantă, deoarece arborii din care provin elementele deasupra corului au fost tăiați în iarna anilor 1661/1662, iar cei de deasupra navei în iarna anilor 1666/1667. Din turn avem o singură mostră: unul dintre stâlpii nivelului al 2-lea a fost făcut din stejar tăiat în iarna anilor 1728/1729.

OTKA (2012)

Crivina de Sus - biserica ortodoxă din lemn
 

(jud. Timiș)

Pe baza semnelor exterioare, biserica pare a fi construită în mai multe faze. Analiza dendrocronologică însă a arătat că elementele structurii originale (grinzi cioplite, lemne laterale, cosoroabe) provin toate din stejari tăiați în jurul anului 1677. Pentru bolta navei (naos) s-au folosit stejari tăiați mai târziu, după 1738. Turnul micuț s-a ridicat și mai târziu (după 1779), apoi biserica a fost așezată pe noi tălpi în anii '40 ai secolului trecut.

Mitropolia Ortodoxă Banatului, Timișoara (2016)

Curciu - biserica evanghelică
 

(germ. Kirtsch, magh. Küküllőkőrös, jud. Sibiu) – turnul clopotniță

Potrivit literaturii de specialitate a istoriei artei poarta vestică a turnului bisericii poate fi datată în primul sfert al secolului 15. Datarea celor trei mostre luate din grinzile de podea ale primului etaj al turnului coincide perfect cu acesta. Arborii folosiți au fost tăiați în iarna anilor 1413/1414, respectiv vara anului 1414.

OTKA (2014)

Dârjiu biserica unitariană
detalii     
Delnița Biserica Sf. Ioan
detalii     
Dobolii de Jos biserica reformată
detalii     
Dârjiu - biserica unitariană
 

(magh. Székelyderzs, jud. Harghita)– șarpantele, turnul, zidurile de incintă

La Dârjiu, cu o ocazie anterioară, am reușit să datăm șarpantele bisericii din stejar, considerate ca fiind de la începutul secolului 17. Analiza dendrocronologică a dovedit clar că nivelele defensive și șarpantele sunt din aceeași perioadă, însă între structurile din lemn ale corului și ale navei sunt câțiva ani diferență. La șarpanta corului s-au tăiat arborii în iernile anilor 1493/1494 și 1494/1495, iar șarpanta navei a fost făcută din arbori tăiați în iarna anilor 1499/1500, respectiv vara anului 1500. Pe baza eșantioanelor de lemn, zidul de incintă cu cele patru bastioane de colț s-a construit în mai multe faze, în cursul secolului 17. Grinzile de lintou originale ale uneia dintre gurile de tragere ale turnului nu au conținut destule inele anuale, făcând imposibilă datarea construcției; s-a putut încadra cronologic numai o renovare mai târzie, cu ajutorul unor arbori tăiați în vara anului 1606.

OTKA (2006, 2013), PlanT Studio, Miercurea Ciuc (2008)

link

Delnița - Biserica Sf. Ioan
 

(magh. Csíkdelne, jud. Harghita)– turnul clopotniță, nișa sudică din cor

În turnul fostei bisericii parohiale din Delnița nu am găsit elemente lemnoase din perioada construcției. Inelele anuale exterioare ale mostrei luate din grinda superioară a nișei aflate în peretele sudic al corului au fost arse de foc (invazia tătară din 1694?). Ultimul inel anual măsurabil s-a format în jurul anului sau după 1426; astfel construirea corului ar fi putut avea loc deci după această dată.

OTKA (2005, 2010)

link

Dobolii de Jos - biserica reformată
 

(m: Aldoboly, județul Covasna)

șarpantă, turn

Cercetarea dendrocronologică din anul 2017 al șarpantelor istorice din scaunul Sepsi a relevat faptul că cea mai veche structură de tip ”pe scaunul culcat” (liegender Stuhl) din regiune este cea deasupra bisericii reformate din Dobolii de Jos. Aceasta a fost construit în anul 1733 (din brazi și stejari tăiați în iarna anilor 1732/1733 respectiv vara anului 1733). Partea vestică al șarpantei este o structură diferită, mai simplă cu traversă și stâlp central construit în 1803. Dintre grinzile de podea al turnului am reușit ăs datăm doar un singur element, care provine dintr-un stejar doborât în jurul sau după anul 1815 și care probabil indică perioada de construcție al turnului.

Rómer Flóris Terv (2017)

Drăușeni biserica evanghelică
detalii     
Etfalǎu biserica reformată
detalii     
Feliceni biserica reformată
detalii     
Drăușeni - biserica evanghelică
 

(magh. Homoróddaróc, germ. Draas, jud. Brașov) – șarpanta navei și a corului, turnul

În biserica evanghelică de la Drăușeni am colectat mostre lemnoase din șarpanta corului și a navei, respectiv din nivelele superioare ale turnului. În cazul corului am putut data mostra exact pe an: o grindă de aici a fost tăiată în iarna anilor 1478/1479. Șarpanta navei a fost datat în jurul anilor 1566-1569. În turn am obținut separarea mai multor faze de construcție. Coiful turnului a fost construit la cumpăna secolelor 15-16, însă un tavan inferior a fost făcut din arbori tăiați în jurul anilor 1451-1457. Mai târziu, s-a făcut o oarecare renovare/construcție și pe foișorul de apărare, unul din elemente fiind datat în vara anului 1732. În 2008 am observat elemente lemnoase contemporane cu construcția pe nivelele inferioare, însă din cauza stării turnului și ale navelor laterale, acestea au fost inaccesibile pentru testare. În cursul renovării din păcate acestea au fost schimbate.

Utilitas Ltd., Cluj-Napoca (2008)

link

Etfalǎu - biserica reformată
 

(r: Étfalva, județul Covasna)

șarpantă

Șarpanta de tip ”pe scaunul culcat” (liegender Stuhl) din molid și stejar al bisericii reformate din Etfalău a fost construit în 1805 din copaci tăiați în iarna anilor 1804/1805 și primăvara-vara anului 1805. Astfel inscripția datată de pe tavanul bisericii din anul 1874 nu marchează data construcției ci probabil o intervenție ulterioară.

Rómer Flóris Terv (2017)

Feliceni - biserica reformată
 

(magh. Felsőboldogfalva, jud. Harghita)– turnul, șarpanta navei

Biserica de la Feliceni a suferit probabil mult în urma campaniei lui Ali pașa din 1661, deoarece câteva elemente din șarpanta de deasupra navei provin din arbori tăiați în jurul anului respectiv sau după 1662. În turn au rămas grinzi mutate însă posibil contemporane cu construcția, una dintre acestea fiind datată în jurul anilor 1494-1498. Grinzile de tavan ale nișei formate în peretele estic al turnului indică și ele această perioadă, datarea lor fiind în jurul anului 1498.

OTKA (2006, 2011)

link

Filitelnic biserica evanghelică
detalii     
Geoagiu rotonda
detalii     
Gheorgheni biserica romano-catolică
detalii     
Filitelnic - biserica evanghelică
 

(germ. Felldorf, magh. Fületelke, jud. Mureș)– șarpanta navei și a corului, turnul

Cercetarea și renovarea bisericii aproape în ruine de la Filitelnic a început prin mișcare civilă. Am dorit să ajutăm această inițiativă prin cercetările dendrocronologice executate în cadrul OTKA. Șarpanta originală a navei, cu o rară execuție structurală, este medievală, stejarii folosiți fiind tăiați în iarna anilor 1447/1448. Anul descifrabil pe una dintre coarde se referă la timpul renovării acoperișului. Din această perioadă provine acoperișul deasupra corului făcut din stejari tăiați în iarna anilor 1771/1772, din care s-a putut salva numai o singură fermă. Grinzile de tavan ale primului și al treilea etaj din turn au fost fabricate din arbori tăiați în iernile anilor 1641/1642, respectiv anilor 1642/1643, deci turnul nu este medieval.

OTKA (2013-2014)

Geoagiu - rotonda
 

(magh. Algyógy, jud. Alba)

În timpul cercetării rotondei de la Geoagiu am sperat să găsim în clădirea construită în secolul 12 elemente originale, din perioada Arpadiană. Din nefericire însă, toate tavanele din lemn accesibile au ajuns pe locul actual după o renovare mai recentă. Datarea lor: iarna anilor 1673/1674. Grinda în poziție secundară de deasupra arcului de triumf era puțin mai în vârstă, însă nici aceasta nu era originală: provine dintr-un arbore tăiat în iarna 1649/1650.

OTKA (2013)

Gheorgheni - biserica romano-catolică
 

(magh. Gyergyószentmiklós, jud. Harghita) – turnul clopotniță, șarpanta bisericii

Cercetarea turnului clopotniță al bisericii din Gheorgheni a confirmat originea medievală a acestuia. Datările dendrocronologice coincid cu anul 1498, descifrabil pe poarta vestică a turnului: o grindă de podea de la etajul 1 provine dintr-un stejar tăiat în jurul anilor 1499-1503, iar o alta, originală, din molid, de la etajul 2 dintr-un arbore tăiat în iarna anilor 1497/1498. Grinzile de lintou ale gurilor de tragere de la etajele 2-3 au fost datate în prima jumătate a anilor 1470; astfel se ivește întrebarea dacă lemnele mai mici sunt în poziții secundare. Pe parcursul cercetării am identificat și perioade mai târzii de construcție ale turnului, când în structură s-au folosit ulmi. Șarpanta din molid a bisericii a fost asamblată din arbori tăiați în iernile anilor 1753/1754, respectiv anilor 1754/1755 și transformată la mijlocul anilor 1790.

OTKA (2013), Centrul Forster (2015-2016)

link (sub tipar)

Gheorgheni biserica catolică armeană
detalii     
Ghidfalǎu biserica reformată
detalii     
Gușterița biserica evanghelică
detalii     
Gheorgheni - biserica catolică armeană
 

(m: Gyergyószentmiklós, județul Harghita)

șarpante

Înaintea lucrărilor de restaurare în anul 2018 am efectuat cercetarea dendrocronologică a șarpantelor deasupra bisericii. Conform analizei cele două structuri au fost construite în același perioadă în anul 1732 din molizi tăiați în iarna anilor 1730/1731 și 1731/1732 (și ulmi tăiați probabil tot atunci). Câteva coarde sunt din ulmi. Rezultatele au confirmat faptul că sistemul longitudinal face parte din structura originală. O structură foarte asemănătoare și aproape contemporană a fost construit și peste biserica catolică din Gheorgheni în anul 1755.

(2018)

Ghidfalǎu - biserica reformată
 

(m: Gidófalva, județul Covasna)

șarpantă, scânduri pictate din tavan

Cercetarea dendrocronologică al șarpantei bisericii reformate din Ghidfalău a fost efectuat în cadrul programului din anul 2017 dedicat șarpantelor istorice ecleziastice din scaunul Sepsi  Deși s-a presupus că acoperișul a fost construit după seismul din 1802 conform analizei dendrocronologice cele două șarpante deasupra sanctuarului și navei au fost construite din molizi și stejari tăiați în iarna anilor 1785/1786 și vara 1787 probabil în cursul anilor 1786-1787. Scândurile pictate de la un tavan demontat găsite pe pod nu au putut fi datate exact, dar este cert că ele provin din molizi tăiați după 1703.

Rómer Flóris Terv (2017)

Gușterița - biserica evanghelică
 

(germ. Hammersdorf, magh. Szenterzsébet, jud. Sibiu)– arcul de triumf, turnul

Am obținut mostre din trei locuri ale clădirii: din grinda crucii triumfale (eng. triumphal crucifix) de odinioară a arcului de triumf, din grinzile de lintou ale ferestrei etajului al doilea din turn, respectiv din elementele înzidite în timpanul vestic. Ultimul inel anual măsurabil ale grinzii crucii triumfale de stejar s-a format în 1454, pe baza căruia construirea arcului  de triumf (și a corului?) poate fi stabilită în jurul anului sau pe perioada de după 1467. Elementele de stejar înzidite în timpanul vestic provin poate din ferma vestică a șarpantei medievale. Ultimul inel anual măsurabil al mostrelor colectate de aici s-a format în 1438, care ne sugerează o intervenție în jurul sau după anul 1451. Datarea grinzilor de lintou arse ale ferestrei turnului poate fi stabilită de asemenea în această perioadă (în jurul sau după 1456).

OTKA (2015)

Hălmeag biserica evanghelică 
detalii     
Horoatu Crasnei biserica reformată
detalii     
Huedin biserica reformată
detalii     
Hălmeag - biserica evanghelică 
 

(magh. Halmágy, germ. Halmagen, jud. Brașov)– șarpantele

Șarpanta bisericii de la Hălmeag am cercetat-o în cadrul procedurilor de restaurare. Pe biserică nu s-au păstrat șarpantele contemporane cu construcția și nu am identificat nici elemente vechi în poziții secundare. Arborii folosiți în șarpanta navei principale și a corului au fost tăiați în iarna anilor 1773/1774, respectiv în vara anului 1774; apoi, câțiva ani mai târziu, s-a montat acoperiș nou și pe nava laterală nordică cu arbori tăiați în iarna anilor 1776/1777. Interesant a fost că pentru șarpantă s-au folosit atât stejari cât și brazi, ale căror datări identice au autentificat reciproc cronologiile elaborate pentru aceste specii.

OTKA, Parohia Evanghelicǎ Hălmeag (2013)

Horoatu Crasnei - biserica reformată
 

(magh. Krasznahorvát, jud. Sălaj) – șarpanta

Inițial, s-a presupus că șarpanta bisericii din Horoatu Crasnei ar fi medievală, însă elementele șarpantei corului și a navei provin, în mod surprinzător, din stejari tăiați în anotimpul cald, între 1718 și 1720.

OTKA (2012)

Huedin - biserica reformată
 

(magh. Bánffyhunyad, jud. Cluj)– șarpanta navei și a corului, turnul

Pe zidurile interioare a turnului se vad cuiburile grinzilor originale de podeaua schimbate. Toate elementele de stejar analizate din etajul 1 și 2 al turnului bisericii din Huedin provin din arbori tăiați în iarna anilor 1702/1703 sau cea a anilor 1703/1704, iar elementele din stejar ale foișorului de lemn și ale gratiei superioare, orizontale ale foișorului provin din arbori tăiați în iarna anilor 1735/1736. Șarpantele bisericii au fost construite în primul rând din grinzi de molid. Aceste elemente încă nu pot fi datate. Cât despre elementele de brad ale șarpantei corului, s-a putut determina că provin din arbori tăiați în vara anului 1691, respectiv iarna anilor 1690/1691.

OTKA (2014)

Ilieni biserica reformată
detalii     
Joseni biserica romano-catolică
detalii     
Lăzarea biserica romano-catolică
detalii     
Ilieni - biserica reformată
 

(m: Illyefalva, județul Covasna)

șarpantă, turn de clopotniță, turnul de poartă

Cercetarea dendrocronologică a structurilor de lemn istorice al bisericii reformate din Ilieni a fost efectuat în cadrul proiectului din anul 2017 destinat cercetării șarpantelor istorice din scaunul Sepsi. Peste sanctuarul și nava biserici se află o șarpantă unitară, format din ferme de tip ”pe scaunul culcat” (liegender Stuhl) construit din molizi tăiați în iarna anilor 1781/1782, 1782/1783 și vara anului 1783 foarte probabil în cursul anului 1783, dată întărită și de o inscripție datată (1783) de pe un albaletrier sudic. Analiza probelor din turnul de clopotniță a confirmat presupunerile anterioare. Toate elementele prelevate sunt din secolul 19., din stejari doborâți în vara anului 1816 sau în jurul acestui an și pot fi legate de renovările de după cutremurul din 1802.

Cercetarea turnului porții s-a soldat cu rezultate surprinzătoare: construcția turnului a fost legat anterior de perioada principelui Bethlen Gábor, însă conform analizei, toate elementele prelevate, de la parter până la nivelul superior cu guri de tragere provin din stejari tăiați în iarna anilor 1755/1756. Dilema se poate rezolva în două feluri: turnul de poartă a fost construit într-adevăr în 1756 sau o construcție mai veche a fost total reconstruit în acest an. Morișca de vânt din anul 1735 nu se referă deci la construcția turnului, este probabil că nici nu se leagă direct de această clădire.

Rómer Flóris Terv (2017)

Joseni - biserica romano-catolică
 

(magh. Gyergyóalfalu, jud. Harghita)– turnul clopotniță

Pentru grinzile de tavan ale turnului a fost folosit un material compus din mai multe specii, majoritatea fiind din ulm (Ulmus sp.) ale căror datare dendrocronologică este încă nesigură. Elementele din stejar erau tinere, însă am reușit să datăm unul dintre ele la vara anului 1517. Deci, turnul atașat neregulat la biserica actuală este de origine medievală.

Parohia romano catolică Joseni (2010)

Lăzarea - biserica romano-catolică
 

(magh. Gyergyószárhegy, jud. Haghita)– turnul clopotniță, altarul principal

Istoria construcției medievale a bisericii nu este clară. Pe baza mostrelor lemnoase luate din turn însă, putem spune cu siguranță că la sfârșitul secolului 15 turnul a fost deja ridicat. Un element de stejar înzidit în etajul al doilea însă s-a datat la iarna anilor 1444/1445, iar în nivelurile superioare mai multe grinzi ale tavanului, ne-zidite în pereți, au fost datate în jurul anilor 1480-1490.

În spatele altarului principal baroc se află doi stâlpi rigidizanți verticali. Stâlpii provin din stejari tăiați în iarna anilor 1669/1670.

OTKA (2007)

link

Lazuri săpătură arheologică
detalii     
Leliceni biserica romano-catolică
detalii     
Lisnǎu biserica reformată
detalii     
Lazuri - săpătură arheologică
 

(jud. Satu Mare)– fântână

Mostra noastră provine din scândura de stejar a unei fântâni (33/1998.) din perioada târzie a migrațiilor, prelevat cu ocazia unei săpături conduse de Ioan Stanciu. Deși mostra nu a putut fi datată absolut prin analiză dendrocronologică, am reușit să arătăm o legătură cronologică relativă cu elementele arse provenite din structura interioară a unui val (magh. Kakasborozda-Csúzlik) aflat la marginea Oclandului (magh. Oklánd). Datarea C14 a acestora din urmă a fost AD 689-789, respectiv 681-766. Cu toate că datarea mostrelor individuale este întotdeauna nesigură, chiar și în acest caz valorile sunt aproape acceptabile, cunoscând datarea arheologică concordantă, considerăm datarea relativă ca fiind credibilă.

OTKA (2013)

link

Leliceni - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkszentlélek, jud. Harghita)

șarpanta navei și a corului

În cursul lucrărilor de restaurare din anul 2017 am efectuat cercetare dendrocronologică în șarpanta bisericii. Toate cele 15 probe din acoperișul sanctuarului și navei sunt din molizi. Șarpanta navei format din colțari, stâlpi centrale, căpriori și coarde a fost construit din copaci tineri (50-70 ani) tăiați în iarna anilor 1795/1796 și iarna anilor 1799/1800. Șarpanta sanctuarului a fost conceput pentru bolta gotică, pentru ea s-au folosit molizi din iarna anilor 1798/1799 și 1799/1800. Șarpantele au fost construite deci în 1800 dată întărită și de inscripția datată al arcului de triumf. Pe frontonul vestic al bisericii se văd două amprente de șarpante anterioare.

(2017)

Lisnǎu - biserica reformată
 

(m: Lisznyó, județul Covasna)

șarpante

În cadrul proiectului dedicat șarpantelor istorice ecleziastice din Scaunul Sepsi din 2017 am cercetat din punct de vedere dendrocronologic și șarpanta navei și sanctuarului al bisericii din Lisnău. Cele două șarpante au fost construite din molizi și brazi tăiați în iarna anilor 1766/1767 și 1767/1768 probabil în anul 1768.

Rómer Flóris Terv (2017)

Luna de Sus biserica reformată
detalii     
Lutița biserica reformată
detalii     
Mălâncrav biserica evanghelică
detalii     
Luna de Sus - biserica reformată
 

(magh. Magyarlóna, jud. Kolozs)– tavanul

Din tavanul casetat al bisericii din Luna de Sus au putut fi analizate numai câteva dintre scânduri. Determinarea speciilor în cazul elementelor este nesigură; au fost fabricate probabil din molid. În lipsa inelelor anuale de închidere putem spune numai că scândurile provin din arbori tăiați după 1722 și 1725, respectiv.

OTKA (2015)

Lutița - biserica reformată
 

(magh. Agyagfalva, jud. Harghita) – turnul, șarpanta bisericii

Deasupra porții zidului înconjurător se află un turn fără caracter special. După analiza grinzilor din stejar contemporane cu construcția am aflat că acestea provin din arbori tăiați în iarna anilor 1627/1628 și vara anului 1628. Inscripția „1628” pe fața exterioară a turnului reprezintă deci o datare bazată pe tradiție reală. Elementele lemnoase de la etajul 4 al turnului provin din stejari tăiați în iarna anilor 1755/1756 și datează momentul înălțării turnului. Șarpanta bisericii a fost studiată în cadrul programului de cercetare dendrocronologică din 2015 al Centrului Forster (colectarea unor seturi de inele anuale din molizi transilvăneni). Pe mai multe elemente ale șarpantei compuse din brad și molid s-a putut descifra anul „1827”. Am reușit să datăm exact mostre din ambele specii în iernile anilor 1825/1826, respectiv 1826/1827.

Consiliul Județean Harghita (2008), OTKA (2015), Centrul Forster(2015)

link

Mălâncrav - biserica evanghelică
 

(magh. Almakerék, germ. Malmkrog, jud. Sibiu) – șarpanta navei și a corului

Deasupra boltirii corului, ornamentată în întregime cu fresce se află o șarpantă ale cărei coarde sunt ornamentate pe partea lor de jos cu profil teșit. Acest fapt pare să ne sugereze că pe deasupra corului original se afla un tavan plat, al cărui grinzi erau vizibile de jos. Pe baza analizei dendrocronologice, coarda și multe elemente ale șarpantei pe deasupra corului erau făcute din stejar tăiat în jurul anului 1342 sau după acesta, iar șarpanta navei a fost construită din stejari tăiați în iarna anilor 1369/1370. Aceste datări marchează cel mai probabil și timpul reconstruirii gotice a bisericii, și dau o perioada de postquem pentru pictarea frescelor.

OTKA (2013, 2015)

Mălâncrav altarul principal
detalii     
Mănăstirea Castelul Kornis
detalii     
Mărtiniș biserica unitariană
detalii     
Mălâncrav - altarul principal
 

(magh. Almakerék, germ. Malmkrog, jud. Sibiu)

În biserica de la Mălâncrav se află unul dintre cele mai frumoase polipticuri din Transilvania. Am măsurat șirurile inelelor anuale pe 12 scânduri a 5 tablouri și pe o scândură a predelei (în cazul scândurilor în cadru, pe spatele lor). Tablourile și predela sunt de aceeași vârstă, probabil făcute din brazi tăiați în iarna anilor 1459/1460.

OTKA (2015)

link

Mănăstirea - Castelul Kornis
 

(magh. Szentbenedek, jud. Cluj)– grinzile de tavan

Cu ocazia releveului castelului, restauratorul Ferenc Mihály a tăiat cu ferăstrăul două secțiuni din două cioturi de grinzi de tavan înzidite, cu scopul trimiterii lor la analiză dendrocronologică. În lipsa inelelor anuale ale cojii datarea lor nu a putut fi exactă. Stejarii au fost tăiați în jurul anului 1617 sau după acesta.

OTKA (2015)

Mărtiniș - biserica unitariană
 

(magh. Homoródszentmárton, jud. Harghita)– zidul de incintă

La cererea arheologului András Sófalvi din Odorheiu-Secuiesc am luat mostre din grinda de lintou din stejar în poziție originală ale celor două guri de tragere ale zidului de incintă azi ruinat al bisericii de la Mărtiniș. Potrivit analizei unei probe luate din grinda de lintou a unei guri de tragere înzidită din exterior, arborele a fost tăiat în jurul anilor 1624-1628. O altă grindă de lintou provenită dintr-o gură de tragere dublă aparținea unui arbore tăiat în jurul sau după anul 1625. Acest rezultat coincide cu sursele istorice potrivit cărora consolidarea bisericii a început după atacul din 1613.

OTKA (2006, 2011)

link

Miercurea Ciuc str. Kájoni János 255
detalii     
Miercurea-Ciuc biserica romano-catolică
detalii     
Milǎşel clopotnița reformată
detalii     
Miercurea Ciuc - str. Kájoni János 255
 

(magh. Csíkszereda, jud. Harghita)– casă țărănească

Pivnița casei țărănești cu prispă situată lângă pârâul Șumuleu păstrează încă grinzi de tavan din stejar. Acestea pot fi legate de două faze de construcție. În construcția mai timpurie au fost folosiți arbori tăiați în jurul anului 1717, iar în cea mai târzie grinzi din 1830. Potrivit cunoștințelor noastre de azi această casă este cea mai timpurie clădire civilă în Miercurea Ciuc.

OTKA (2015)

Miercurea-Ciuc - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkszereda, jud. Harghita)

șarpantă

În anul 2005 odată cu restaurarea interioară a bisericii Sfânta Cruce din Miercurea Ciuc a fost întărit și structura șarpantei, ocazie cu care au fost schimbate mai multe elemente. Din nouă grinzi de molid am prelevat probe cu ferestrău, dar a trebuit să așteptăm 11 ani până când am întocmit o cronologie de molid și am reușit să le datăm. Elementele cercetate provin din molizi tăiați în mijlocul sau sfârșitul anilor 1750.

OTKA (2005)

Milǎşel - clopotnița reformată
 

(m: Kisnyulas, județul Mureș)

În cursul unui proiect din 2018 care viza datarea clopotnițelor de lemn din sudul Câmpiei Transilvaniei am cercetat și clopotnița din Milășel. Cele cinci probe datate sunt din stejari tăiați în iarna anilro 1907/1908 și vara 1908. În clopotniță se fală un clopot datat în 1908.

Rómer Flóris Terv (2018)

Mugeni biserica reformată
detalii     
Negrenii de Câmpie clopotnița reformată
detalii     
Nicolești biserica romano-catolică
detalii     
Mugeni - biserica reformată
 

(magh. Bögöz, jud. Harghita)– turnul, șarpanta navei și a corului, cripta

Faimoasa pictură murală din secolul 14 a bisericii de la Mugeni acoperă suprafața interioară a turnului bisericii; astfel, partea de jos a turnului este sigur din perioada Anjou. Scopul primar al cercetării a fost ca din elementele provenite din părțile timpurii să se colecteze seturi de inele anuale din secolul 14. Stejarii accesibili la etajul 1 al turnului însă fac parte deja din intervenția de epoca modernă, data tăierii lor fiind iarna anilor 1669/1670 și vara anului 1670. Mostrele din șarpanta navei sunt de asemenea din epoca modernă; materialul lemnos amestecat (stejar, brad și molid) a fost tăiat în iarna anilor 1664/1665, probabil pe parcursul reconstruirii de după campania lui Ali Pașa în 1661. Șarpanta corului însă a supraviețuit atacului, mostrele luate de aici provenind din stejari tăiați în iarna anului 1503/1504. Această dată indică și construcția corului gotic. Rămășițele criptei descoperite cu ocazia săpăturii arheologice din interiorul corului au demonstrat că aceasta a fost construită din arbori tăiați în iarna anilor 1738/1739.

Consiliul Județean Harghita (2008), Muzeul Haáz Rezső (2013), OTKA(2015)

link

Negrenii de Câmpie - clopotnița reformată
 

(m: Madarasi Fekete, județul Mureș)

Clopotnița comunității reformate restaurat nu demult din localitate a fost construit conform analizei dendrocronologice în 1901, dată întărită și de inscripția clopotului (1901, cealaltă e din 1922). Pentru structură s-au folosit stejari tăiați între 1899-1901.

Rómer Flóris Terv (2018)

Nicolești - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkszentmiklós, jud. Harghita)

șarpantă, turn

În cursul lucrărilor de restaurare din anul 2017 am efectuat cercetare dendrocronologică în șarpanta bisericii care a fost construit din elemente de molid. Grinzile structurii provin din copaci doborâți în iarna anilor 1819/1820, 1820/1821 respectiv primăvara 1821. Elementele in situ a turnului vestic de clopotniță sunt din stejari tăiați în iarna anilor 1724/1725 și 1725/1726. Turnul a fost terminat deci în 1725-1726. Incripția cu numele meșterului de pe latura sudică a turnului din anul 1724 marchează deci într-adevăr începerea construcției și nu doar o reparație sau supraînălțare. Din turnul nordic al incintei din jurul bisericii am luat o singură probă. Grinda de stejar al planșeului provine dintr-un stejar tăiat în jurul anului 1707 sau câțiva ani după. Pe baza acestei date se poate presupune că poarta nordică a fost ridicat cândva la începutul secolului XVIII.

(2017)

Ocland biserica unitariană
detalii     
Odorheiu-Secuiesc Capela Inima lui Isus
detalii     
Petreni biserica unitariană
detalii     
Ocland - biserica unitariană
 

(magh. Oklánd, jud. Harghita)– turnul clopotniță și șarpanta

Datarea mostrelor luate de la nivelele inferioare ale turnului indică iarna anilor 1651/1652, respectiv 1652/1653, iar lemnele de la nivelul clopotului au putut fi datate la 1797-1798. În podul de deasupra navei s-au putut delimita două faze ale acoperișului: lemnele celui mai timpuriu au fost tăiate în iarna anilor 1728/1729 (acestea sunt azi elemente refolosite, fără funcție), iar grinzile șarpantei efective provin din arbori tăiați în vara anului 1784.

Consiliul Județean Harghita (2008), ArcStudio, Miercurea Ciuc (2014)

link

Odorheiu-Secuiesc - Capela Inima lui Isus
 

(magh. Székelyudvarhely, jud Harghita)– șarpanta

Capela este considerată de mulți ca fiind din perioada Arpadiană, însă această presupunere nu a fost dovedită de săpăturile arheologice. Nici mostrele dendrocronologice nu au fost decisive în această problemă, deoarece am reușit să datăm numai una dintre grinzile de tavan. Aceasta este din jurul anilor 1664-1668, deci nu poate fi pusă în conexiune cu construcția, ci mai degrabă cu renovarea clădirilor de după atacurile otomane din 1661, observată la mai multe monumente istorice din zonă.

Muzeul Haáz Rezső (2011)

Petreni - biserica unitariană
 

(magh. Homoródszentpéter, jud. Harghita)

șarpanta

Șarpanta bisericii de la Petreni este una dintre cele mai timpurii șarpante medievale în județul Harghita. În ceea ce ne privește, am observat-o din „întâmplare”, când am vizitat turnurile de biserici din zona Odorhei cu arheologul András Sófalvi. Una dintre mostre turnului a putut fi datată exact: data tăierii arborelui era vara anului 1630. Pentru restul elementelor momentul tăierii arborilor poate fi amplasat în jurul anilor 1630-1635. Pe baza acestor informații construcția turnului poate fi stabilită de asemenea la începutul secolului 17. Șarpanta bisericii, care stă separat de turn, a fost construită în două faze. Corul a fost făcut din stejari tăiați în jurul anilor 1537-1544, iar șarpanta navei cu câteva decenii mai înainte, din arbori tăiați în 1517.

Consiliul Județean Harghita (2008), OTKA (2015)

link

Petrindu biserica reformată
detalii     
Pir biserică reformată
detalii     
Porumbenii Mari biserica reformatǎ
detalii     
Petrindu - biserica reformată
 

(magh. Nagypetri, jud. Sălaj)

casetele tavanului

Scândurile tavanului casetat, demontat cu scopul restaurării, am reușit să le analizăm în atelierul restauratorului Ferenc Mihály în Sovata. Conform inscripției, acestea au fost pictate de János Umling, deci datarea lor nu era o problemă. Analiza lor era importantă deoarece am dorit să practicăm și verificăm o nouă metodă de măsurare a inelelor anuale, non-invazivă, cu un microscop digital. Potrivit analizei seturilor de inele anuale scândurile din brad provin din arbori tăiați în iarna anilor 1767/1768.

OTKA (2012)

link

Pir - biserică reformată
 

(magh. Szilágypér, jud. Sălaj)

șarpanta

Șarpanta din Pir este una dintre șarpantele cu „caracter gotic” ale zonei. Cercetarea dendrocronologică a dezvăluit și de această dată că determinarea tipologică nu coincide cu perioada reală de construcție: toate elementele analizate și databile ale șarpantei au fost cioplite din stejari tăiați în iarna sau în jurul anilor 1699/1700.

OTKA (2012)

Porumbenii Mari - biserica reformatǎ
 

(magh. Nagygalambfalva, jud. Harghita)

turnul și șarpanta

Elementele care se pot determina cronologic ale turnului clopotniță vestic au fost făcute din stejari tăiați în iarna anilor 1663/1664. Această datare însă, din cauza dimensiunilor diferite a cuiburilor grinzii și ale grinzilor înseși, cu siguranță nu se referă la construirea turnului ci mai degrabă la timpul reconstruirii de după atacul lui Ali pașa în 1661. La nivelul clopotelor s-a lucrat și la începutul secolului al 20-lea. Reconstruirea sacristiei s-a făcut din stejari tăiați în iarna anilor 1733/1734, iar cea a șarpantei bisericii din molizi tăiați în iarna anilor 1876/1877, respectiv vara anului 1877.

Consiliul Județean Harghita (2008), Centrul Forster (2015)

link

Racu biserica romano-catolică
detalii     
Roșia Montana biserica greco-catolică
detalii     
Săcădate biserica evanghelică
detalii     
Racu - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkrákos, jud. Harghita)

turn, șarpantă

În turnul de clopotniță bisericii, despre care se crede că ar fi medievală, nu s-au păstrat elemente de lemn originale: cuiburile grinzilor de podea sunt goale iar nivelele strămutate. Două grinzi de stejar de la etajul 5 au fost datate în 2005 la iarna anilor 1665/1666, dar acestea s-au dovedit a fi elemente ulterioare, înlocuite. Cu ocazia unei prelevări noi din 2018 am identificat o grindă de schelet arsă în zidul nordic din care am reușit să tăiem o mostră cu 36 de inele. Aceasta a fost datat de noua cronologie ciucană la iarna anilor 1498/1499. Turnul de la Racu a fost construit deci cu mare probabilitate la începutul secolului al 16-lea. Șarpanta din lemn de molid de tip ”liegender Stuhl” al bisericii a fost datat pe baza probelor prelevate în 2005 și 2018 la iarna anilor 1732/1733, vara anului 1733 și iarna 1733/1734. Acoperișul a fost construit deci cel mai probabil în cursul anului 1734.

OTKA (2005), cercetare proprie (2018)

Roșia Montana - biserica greco-catolică
 

(magh. Verespatak, jud Alba)

turnul clopotniță

Data exactă a construcției bisericii și a turnului era necunoscută. În interiorul turnului se află o structură exigentă, din brad, care este în strânsă legătură cu foișorul deschis de deasupra și cu coiful. Pe baza mostrelor recoltate din structurile din lemn, pentru construirea turnului – de la grinzile de tavan ale primului etaj până la coif – s-au folosit arbori tăiați în iarna anilor 1728/1729. Pe foișor, trei decenii mai târziu s-a montat o structură consolidantă care a fost făcută din brazi tăiați în 1759.

OTKA (2015)

Săcădate - biserica evanghelică
 

(magh. Oltszakadát, jud. Sibiu)

șarpanta navei și a corului

Începuturile bisericii merg înapoi până la secolul 13, însă urmele acesteia nu le-am putut identifica în șarpantă, chiar mai mult, nu am găsit nici elemente medievale, probabil din cauza atacurilor multiple. Șarpanta de azi s-a făcut din brazi tăiați în anii 1765/1766 și o mică parte din molizi.

Centrul Forster (2015)

Sâncrăieni biserica romano-catolică
detalii     
Sândominic tabloul Încoronarea Maicii Domnului
detalii     
Sângeorgiu de Mureș biserica romano-catolică
detalii     
Sâncrăieni - biserica romano-catolică
 

(magh. Csíkszentkirály, jud. Harghita)

turnul clopotniță

Studiile de istoria artei au considerat turnul clopotniță vestic al bisericii ca un edificiu medieval, datorită contraforturilor și a clopotului medieval. Probele prelevate din grinzile de stejar contemporane cu construcția au fost datate la sfârșitul secolului 17 - începutul secolului 18. Mai târziu, datele dendrocronologice au fost confirmate și de surse scrise. Turnul încă nu a fost menționat în vizita episcopală din 1716, iar în 1731 a fost consemnat ca „recent clădit” („recenter erecta”).

OTKA (2006)

link

Sândominic - tabloul Încoronarea Maicii Domnului
 

(magh. Csíkszentdomokos, jud. Harghita)

Tabloul Încoronarea Maicii Domnului a juns de la Sândominic în Muzeul Secuiesc al Ciucului. Panoul este destul de cunoscut în literatura de specialitate a istoriei artei; în mare parte deoarece – din punct de vedere stilistic – a fost legat de atelierul din Salzburg și considerat obiect de import. Seturile de inele anuale măsurate de pe capătul scândurilor din brad ale tabloului însă nu sunt în concordanță cu nici o cronologie austriacă sau germană. Pe de altă parte, cu ajutorul șirurilor de date ale brazilor din Transilvania, Bistrița și Sibiu am reușit să datăm seturile de inele anuale de la Sândominic: scândurile au fost fabricate din brazi tăiați după 1485. Pe baza acestor date putem declara că tabloul de la Sândominic, indiferent de originea sau educația meșterului, a fost fabricat în Transilvania, din lemn local.

OTKA (2012)

link

Sângeorgiu de Mureș - biserica romano-catolică
 

(magh. Marosszentgyörgy, jud. Mureș)

tavan

Am reușit să analizăm scândurile tavanului casetat cu contribuția restauratorului Ferenc Mihály, concomitent cu restaurarea, după demontarea tavanului. Tavanul a fost făcut din material lemnos amestecat: brazi și molizi. Datarea brazilor a fost reușită, scândurile tavanului fiind fost fabricate din brazi tăiați în iarna anilor 1725/1726.

OTKA (2014)

Sânpaul biserica unitariană
detalii     
Sântimbru de Mureș biserica reformată
detalii     
Sânvasii biserica unitariană
detalii     
Sânpaul - biserica unitariană
 

(magh. Homoródszentpál, jud. Harghita)

turnul clopotniță

Turnul clopotniță de vest, azi destul de lipsit de caracter, este de fapt singura parte medievală care a rămas din complexul bisericii. Analiza dendrocronologică a grinzilor tavanului din turn a relevat că arborii folosiți în construcția turnului au fost fără excepție tăiați în 1531-1532. Momentul cel mai târziu al sfârșitului construcției turnului pare să fie semnalat de cele două clopote din 1542.

Consiliul Județean Harghita (2008), OTKA (2015)

link

Sântimbru de Mureș - biserica reformată
 

(magh. Marosszentimre, jud. Mureș)

șarpanta navei și a corului

Șarpanta originală a navei nu a supraviețuit vicisitudinilor istoriei. Acoperișul de azi, construit din molizi, a fost reparat de mai multe ori. Cronologiile și prin urmare datările pe baza molizilor deocamdată nu sunt foarte sigure. Potrivit datelor de azi, cele mai timpurii elementele ale acoperișului au fost fabricate din arbori tăiați după 1713, însă după 1786 a avut loc o reparație mai semnificativă și respectiv încă una după iarna anilor 1924/1925.

Centrul Forster (2015)

Sânvasii - biserica unitariană
 

(magh. Nyárádszentlászló, jud. Mureș)

șarpanta și turnul clopotniță

Tipologic, șarpanta corului este una timpurie, cu „caracter romanic”, însă în componența ei este o structură amestecată cu multe elemente secundare. Grinzile datate nu sunt atât de timpurii precum a sugerat tipul fermelor. Deși există elemente din secolul 15-16, majoritatea lor provin din jurul anilor 1680. Din păcate, elementele originale ale turnului au fost schimbate, cea mai timpurie grindă provine dintr-un arbore tăiat în iarna anilor 1710/1711.

Muzeum Județean Mureș (2011)

Sebeș biserica evanghelică
detalii     
Sibiu Casa din str. Ocnei nr. 22
detalii     
Sibiu Casa din str. Turnului nr. 4
detalii     
Sebeș - biserica evanghelică
 

(germ. Mühlbach, magh. Szászsebes, jud. Alba)

șarpanta navei, turnul

Șarpanta navei din Sebeș prezintă mai multe urme care sugerează o origine veche. De exemplu, o parte dintre legăturile coardă-căprior originale s-au făcut cu îmbinare teșită și numai ulterior cu cepuire. O parte dintre elemente însă au fost confecționate din molid și mai multe eșantioane provin din arbori tineri. Deocamdată am putut doar câteva mostre din brad, care provin din arbori tăiați la sfârșitul secolului al 14-lea. Într-un cuib de grindă al turnului am identificat un ciot de grindă din stejar aparent în poziție contemporană cu construcția; acesta provine dintr-un arbore tăiat în jurul anilor 1255-1259. Pare probabil așadar ca lucrările de construcție a turnului să fi început numai după invazia tătară.

OTKA; Utilitas SRL, Cluj-Napoca (2012)

Sibiu - Casa din str. Ocnei nr. 22
 

(germ. Hermannstadt, magh. Nagyszeben, jud. Sibiu)

grinzile din tavan

Cu ocazia restaurării casei aflate în Orașul de Jos s-au putut tăia secțiuni din capătul grinzilor de tavan, până atunci ascunse, ale camerei de colț de la etaj. Mostrele din brad au surprins, deoarece provin din arbori tăiați în iarna sau după anii 1546/1547. Aceasta înseamnă că, în pofida restriștilor istorice numeroase cu care s-a confruntat Sibiul, se mai pot păstra clădiri civile medievale sau case de locuit „intacte”.

OTKA (2011)

Sibiu - Casa din str. Turnului nr. 4
 

(germ. Hermannstadt, magh. Nagyszeben, jud. Sibiu)

grinzile din tavan

Din această clădire am primit eșantioane din sala de la etaj, de pe frontul stradal. Analiza mostrelor din molid a fost fără succes, însă am reușit să aflăm că o grindă din brad a fost făcută dintr-un arbore tăiat după 1541.

OTKA (2011)

Sibiu biserica evanghelică
detalii     
Sic biserica reformată
detalii     
Șoimușu Mare biserica reformată
detalii     
Sibiu - biserica evanghelică
 

(germ. Hermannstadt, magh. Nagyszeben, jud. Sibiu)

șarpantele

Deasupra bisericii imense se află un acoperiș din brad construit în mai multe faze. Până la „renovarea” recentă, pe șarpantă s-au putut urmări fazele dulgheriei și s-au putut reconstrui mai multe tipuri de ferme medievale. Pe baza datărilor dendrocronologice se pot urmări fazele de construcție ale bisericii, de la est la vest. Prima șarpantă de deasupra bisericii s-a făcut din brazi tăiați în iarna anilor 1338/1339, însă din aceasta au rămas numai elemente în poziții secundare. La acoperișul de deasupra părții centrale a transeptului și cel al transeptului sudic s-au folosit arbori tăiați în iarna anilor 1351/1352, în vara anului 1352 și iarna anilor 1352/1353. Pentru șarpanta navei s-au tăiat lemnele necesare cu un deceniu mai târziu, în iernile anilor 1362/1363, respectiv 1363/1364. Întreaga șarpantă a trecut printr-o mare renovare-consolidare, când nu numai corul a primit nou acoperiș, ci în fiecare structură existentă s-a adăugat un sistem de rigidizare longitudinală, din brazi tăiați în iarna 1458/1459. Șarpanta navei laterale sudice s-a construit din brazi și molizi tăiați în anii 1517-1518.

Potrivit cunoștințelor noastre de azi șarpanta aceasta din Sibiu este cea mai timpurie structură din lemn păstrată în Transilvania. Cronologia internă a acoperișului reflectă bine diferitele faze de construcție ale bisericii, constituind prin urmare o sursă istorică primară de neînlocuit. De aceea este regretabil și considerăm iresponsabil faptul că, cu ocazia „renovării” acoperișului între anii 2012-2015 s-au schimbat elemente, puncte de îmbinare, în mod nejustificat și consecvent, rezultând în mutilarea unei structuri istorice unică în Europa de Est.

OTKA (2012)

link

link

Sic - biserica reformată
 

(magh. Szék, jud. Cluj)

tavanul, șarpanta navei

Biserica din Sic a suferit intervenții semnificative în secolul 20 și de aceea în cursul renovării recente s-a pus problema dacă șarpanta de azi mai are vreo valoare istorică care merită păstrată, conservată. Analiza dendrocronologică a dovedit însă că marea parte a șarpantei a fost făcută din stejari tăiați în iarna anilor 1693/1694, iar scândurile de brad ale tavanului provin din arbori tăiați după anul 1734.

OTKA (2006), IrodM, Cluj-Napoca (2014)

Șoimușu Mare - biserica reformată
 

(magh. Nagysolymos, jud. Harghita)

turnul clopotniță

Biserica medievală din Șoimușu Mare, cu excepția turnului, a fost demolată în momentul construirii bisericii de azi, iar grinzile de tavan ale turnului au fost îndepărtate. Dintre elementele lemnoase originale au rămas doar grinzile de lintou ale gurilor de tragere. Majoritatea acestora însă sunt foarte tinere și astfel numai datarea unui singur eșantion (în jurul anilor 1517-1521) ne oferă punct de sprijin în ceea ce privește timpul construcției turnului.

Consiliul Județean Harghita (2008), OTKA (2016)

link

Șumuleu biserica parohială
detalii     
Tărcești biserica reformată
detalii     
Târgu-Mureș biserica reformată din cetate
detalii     
Șumuleu - biserica parohială
 

(magh. Csíksomlyó, jud. Harghita)

turnul clopotniță

Specialiștii în istoria artei au considerat turnul clopotniță vestic al bisericii – din cauza contraforturilor, a ferestrelor în arc înzidite și a clopotului medieval – ca fiind din epocă medievală. Mostrele dendrocronologice luate din grinzile contemporane cu construirea turnului însă au fost datate la sfârșitul secolului 17. Datele dendrocronologice au fost mai târzii, confirmate și de surse scrise precum și date epigrafice (Domus Historia: „turris lapidea constructa cepta 1683”).

OTKA (2005)

link

Tărcești - biserica reformată
 

(magh. Tarcsafalva, jud. Harghita)

clopotniță

Din clopotniță am prelevat cinci mostre în total, dintre care majoritatea sunt de la începutul secolului 18 (o grindă databilă cu exactitate a fost făcută din stejar tăiat în iarna anilor 1731/1732), însă în șarpantă apar de asemenea elemente în poziție secundară, tăiate în vara anului 1669.

Consiliul Județean Harghita (2008)

Târgu-Mureș - biserica reformată din cetate
 

(magh. Marosvásárhely, jud. Mureș)– biserica franciscană – azi reformată

turnul, șarpantele

Cu toate că biserica nu era una ascunsă, nu era cunoscut faptul că deasupra corului există o șarpantă medievală. Cu ocazia cercetării efectuate aici am aflat că șarpanta a fost construită din stejari tăiați în iarna anilor 1479/1480, respectiv vara anului 1480. Este probabil ca datarea șarpantei să fie în legătură strânsă cu construirea și/sau cu reconstruirea corului. După atacul orașului la începutul secolului 17, care a afectat de asemenea biserica și turnul, orașul a trebuit să reconstruiască parțial acoperișul deteriorat cu stejari tăiați în iarna 1602/1603. Când s-a reconstruit acoperișul, s-a urmărit pe deplin structura acoperișului medieval. Toate elementele lemnoase cele mai timpurii ale turnului pe care le-am analizat provin din arbori tăiați în jurul anului 1603. Recent am reușit să datăm șarpanta din molid de deasupra navei: elementele analizate provin din arbori tăiați în iarna anilor 1783/1784.

Muzeul Județean Mureș (2010-2011), OTKA (2013)

link

link (raport detailat în limba maghiară)

Târgu-Mureș fosta mănăstire franciscană
detalii     
Tășnad biserica reformată
detalii     
Turda biserica rom. cat. din Turda Veche
detalii     
Târgu-Mureș - fosta mănăstire franciscană
 

(magh. Marosvásárhely, jud. Mureș)

săpătură arheologică

Cu ocazia cercetării arheologice a mănăstirii de lângă fosta biserică franciscană, arheologul Zoltán Soós a descoperit în 2006 rămășițele unei case din lemn, sub nivelul de călcare din secolul 15. Inelul anual de sub scoarța unei grinzi din stejar a casei a putut fi datat în anul 1303, arborele fiind astfel tăiat în iarna anilor 1303/1304. Pare probabil ca această datare să semnaleze timpul construcției primului domus al franciscanilor, cel care precedă mănăstirea.

OTKA (2006)

Tășnad - biserica reformată
 

(magh. Tasnád, jud. Satu Mare)

șarpanta navei și a corului

Șarpanta impozantă, cu „caracter gotic”, construită din stejar este – asemănător mai multor monumente din zonă – de construcție modernă, materialul lemnos fiind tăiat în iarna anilor 1713/1714. Șarpanta din Tășnad este un bun exemplu că un tip de șarpantă medievală și tradiția de dulgherie legată de aceasta poate să supraviețuiască chiar și timp de secole.

OTKA (2012)

Turda - biserica rom. cat. din Turda Veche
 

(magh. Torda, jud. Cluj)

șarpanta navei și a corului

Șarpanta originală a bisericii impozante nu s-a păstrat. Dintre elementele noii șarpante din molid a navei am reușit să datăm câteva cu exactitate; acestea au fost făcute dint arbori tăiați în iarna anilor 1820/1821. În cazul șarpantei corului vârsta tânără a arborilor ne-a îngreunat analiza: un element de brad s-a putut data în iarna sau după anii 1711/1712.

OTKA (2013)

Turda biserica reformată din Turda Nouă
detalii     
Vălari biserica ortodoxă de lemn
detalii     
Zagon Conacul Mikes-Szentkereszty
detalii     
Turda - biserica reformată din Turda Nouă
 

(magh. Torda, jud. Cluj)

turnul, șarpanta navei și a corului

Mai multe elemente din turnul clopotniță vestic provin din stejari tăiați în iarna anilor 1699/1700, respectiv vara anului 1700. Nu este sigur dacă acestea sunt din perioada construcției. Câteva dintre grinzile de molid ale tavanului plat anterior, deasupra navei, provin cel mai probabil din tăieri din anii 1476/1477 sau 1477. Elementele șarpantei cu traversă și arbaletrier (liegender Stuhl) de azi s-au făcut din molizi tăiați în 1797.

OTKA (2013)

link

Vălari - biserica ortodoxă de lemn
 

biserica Sfântul Nicolae, județul Hunedoara

Bisericuța părăsită stă singuratic peste sat și vale. Așezarea și dimensiunile extrem de mici dau o atmosferă familiară. Stejarii folosiți pentru structură oglindesc o singură etapă de construcție, probele din bolta naosului, cosoroabe, stâlpi și din usa sculptată arhaic provin din a doua jumătate a secolului al 17-lea. Pe baza unei singure probe cu ultimul inel doborârea lor poate fi datat la iarna anilor 1676/1677. Turnulețul a fost construit ulterior din stejar tăiați în iarna anilor 1801/1802.

Fundația Pro Patrimonio, București (2016)

Zagon - Conacul Mikes-Szentkereszty
 

(magh. Zágon, jud. Covasna)

ancadramentele de ușă

Cu ocazia restaurării conacului din 2012, din partea ascunsă a ancadramentului renascentist din lemn, dotat cu cornișă ornată, s-au tăiat secțiuni cu ferăstrăul, pentru analiză dendrocronologică. Elementele din stejar prelucrate, evident, nu au conținut nici coajă, nici inelul anual exterior, de aceea s-a putut determina numai că arborele servind ca materie primă pentru prelucrare a fost tăiat în jurul sau după anul 1628.

OTKA (2012-2013)

 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium