dendrocronologie

English Română Magyar
 
Despre noi

În laboratorul nostru, ne ocupăm cu datarea dendrocronologică a structurilor (șarpante, clopotnițe, biserici de lemn), elementelor și a instalațiilor din lemn (altare, tablouri, strane, tavane din lemn, parapete de bănci etc.) aflate în edificii clasate ca monumente istorice și respectiv a descoperirilor arheologice lemnoase. Laboratorul din Miercurea Ciuc a fost înființat și este condus de arheologii Boglárka Tóth și István Botár (în 2007).

Cercetările dendrocronologice pentru descoperirile arheologice și pentru monumente istorice din Transilvania au fost întreprinse între 2003 și 2006, respectiv între 2012 și 2016 prin intermediul unor proiecte (F043167, K100983) din Ungaria – OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap – Fondul Național de Cercetare Științifică) sub conducerea dr. András Grynaeus și sunt executate pe bază de comandă. Colaborăm în mod regulat cu arhitecți, restauratori, istorici de artă și arheologi transilvăneni specializați în monumente istorice. Din 2007 am aplicat cercetări dendrocronologice pe aproape 200 monumente istorice, majoritatea lor fiind din Transilvania. Pe baza mostrelor provenite de regulă din clădiri dispunem azi de mai multe cronologii și șiruri de date mai lungi ale inelelor anuale pentru specii lemnoase locale. În cazul stejarului, baza noastră de date de referință ale inelelor anuale coboară în timp până la mijlocului secolului 12 (plecând din prezent), iar șirurile noastre de date pentru brad sunt valabile până la mijlocul secolului 13. În felul acesta avem posibilitatea de a data mostre ardelene luate în primul rând din stejar și brad. Datarea sistemelor și instalațiilor făcute din molid a fost un eșec în aproape toate cazurile până în trecutul apropiat. Însă, pe parcursul programului de cercetare din 2015 al Centrului Național de Administrare și Protecție a Patrimoniului Forster Gyula din Ungaria s-a mărit numărul seriilor de date pentru molid și datorită acestora s-au executat datări reușite pentru aproape o duzină din cazurile eșantioanelor din molid și șansele pentru datări autentice în viitor sunt din ce în ce mai mari.

În anii trecuți am lucrat împreună cu numeroși cercetători de la care am primit multe sfaturi, informații și ajutor. Am dori să pomenim numele a câtorva dintre ei. Ei sunt cei fără care laboratorul nostru nu s-ar fi înființat și cei la care am apelat și apelăm în mod regulat: Ólafur Eggertsson, Michael Grabner, András Grynaeus, Ionel Popa, Ferenc Mihály,  Denis Walgraffe, Thomasz Wazny, Sigrid Wrobel.

 
 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium