dendrocronologie

English Română Magyar
 
Publicații
 
Dendrochronological Analysis on the Roof Structures of the Dominican Monastery Church in Sighișoara (Cercetarea dendrocronologică al șarpantelor bisericii dominicane din Sighișoara)

Tóth Boglárka - Ziegler Ágnes

Transsylvania Nostra 2022/3. 2-21.

link

 
Medieval roofs of the Csík Seat (Harghita County, Romania)

Botár István - Tóth Boglárka

Caiete ARA 13/2022, 109-120.

link

 
Ötszáz éves templom templom-tetőszerkezetek a Csíki-medencében (Șarpante bisericești cu o vechime de 500 de ani din Ciuc))

Tóth Boglárka - Botár István

In Situ 2021. 1., 93-127.

link

 
A csíkszentimrei plébániatemplom harangtornyának „felfedezése” ("Descoperirea" turnului medieval al bisericii din Sântimbru - articol în limba maghiară)

Botár István - Tóth Boglárka

Patina I. (2020), 46-51

link

 
Intervalidation of dendrochronology and 14C dating on a 700-YR tree-ring sequence originating from the Eastern Carpathians

Gabriela O. Sava - Ionel Popa - Tiberiu B. Sava - Aurelia Meghea - Cristian Mănăilescu - Maria Ilie - Andrei Robu - Boglárka Tóth

Radiocarbon 2019. 1-7.

 
Cercetarea dendrocronologică a șarpantei și a structurilor de lemn la Biserica Neagră Brașov

Botár István - Tóth Boglárka - Ziegler Ágnes

Ars Transsilvaniae XXVII-XXVIII. 67-93.

link

 
A sepsikilyéni unitárius templom tetőszerkezeteinek kormeghatározása (Datarea șarpantei bisericii unitariene din Chilieni, jud. Covasna - articol în limba maghiară)

Tóth Boglárka - Botár István

Genius Loci. Laszlovszky 60. ed. Dóra Mérai, Budapest 2018. E-book

link

 

 
The mediaeval roof structures of the Lutheran parish church in Sibiu. Dendrochronology, building history, typology (Șarpantele medievale a bisericii evanghelice din Sibiu - articol în limba maghiară și engleză)

Tóth Boglárka - Botár István - Denis Walgraffe

Transsylvania Nostra XII/2 (2018) 2-33.

link

 
Cercetarea șarpantelor și structurilor istorice de lemn a bisericilor din scaunul Sepsi (jud Covasna, România)

Tóth Boglárka

Raport de cercetare, manuscris în limba maghiară

link

 
Az almakeréki szárnyasoltár dendrokronológiai kormeghatározása (Datarea dendrocronologică a polipticului din Mălâncrav - articol în limba maghiară cu rezumat englez)

Tóth Boglárka

Művészettörténeti Értesítő 2017/2. 351-356.

link

 
Cercetarea dendrocronologică a turnului și șarpantei bisericii romano-catolice din Gheorgheni (Hr). - articol în limba maghiară

Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András

In: Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. Ed. Demjén Andrea. Gheorgheni - Cluj Napoca, 2016. 107-128.

link

 
Datarea dendrocronologică a turnurilor de clopotnițe și a structurilor istorice de lemn din zona Odorhei. Cronologia dendrocronologică de stejar ”Odorhei”. – articol în limba maghiară

Tóth Boglárka – Sófalvi András – Botár István – Grynaeus András
LUSTRA II/1. (2015) 4-13.

link

 
Datarea dendrocronologică a turnurilor de clopotnițe și a structurilor istorice de lemn din zona Odorhei. Cronologia dendrocronologică de stejar ”Odorhei”. – articol în limba maghiară

Tóth Boglárka – Sófalvi András – Botár István – Grynaeus András
LUSTRA III/1. (2016) 30-41

link

 
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş/ Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka – Walgraffe Denis

Transsylvania Nostra 2015/3. (2015) 53-60. 

link

 
Dendrochronological dating of wooden finds from Transylvania: new results from the early medieval sites of Lazuri-Libu-tag and Kakasbarozda-Csúzlik

András Grynaeus - Boglárka Tóth - István Botár

In: “Castellum, Civitas, Urbs”. Zentren und Eliten in frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Hrsg: Orsolya Heinrich-Tamáska et Alii. Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf. 2015. 131-133.

link

 
Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Caiete ARA 6. (2015) 233-242.

link

 
Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Ars Transsilvaniae, XXIV. (2014) 111–126.

link

 
A nyírbátori Szent György-templom felülről - fedélszerkezet és dendrokronológia (Biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor văzut din sus - șarpantă și dendrocronologie – articol în limba maghiară)

Grynaeus András - Papp Szilárd - Sarkadi Márton - Tóth Boglárka

In: Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken. szerk.: Kollár Tibor, Nyíregyháza 2014. 153-165. 

link

 
Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi Vártemplomban (Cercatări dendrocronologice la biserica reformată din cetatea Târgu Mureș - articol în limba maghiară cu rezumat românesc)

Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka – Walgraffe Denis

MARISIA XXXIII.(2013) 291-315.

link

 
Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében / Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Transsylvania Nostra VII/2. (2013) 2-26.

link

 
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben / Dendrochronological research in Transylvania (Cercetări dendrocronologice în Transilvania – articol în limba maghiară și engleză)

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Hungarian Archaeology e-journal. 2013 autumn

link

 
O cercetare dendrocronologică la biserica reformată din Turda Nouă

Tóth Boglárka - Botár István

Ars Transilvaniae XXIII. (2013) 243-250.

link

 
A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata (Analiza dendrocronologică a panoului pictat „Încoronarea Fecioarei Maria” de la Sândominic – articol în limba maghiară cu rezumat românesc)

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012) 141-148.

link

 
A gyergyószárhegyi római katolikus plébániatemplom tornyának és főoltárának dendrokronológiai vizsgálata (Cercetarea dendrocronologică a turnului și altarului principal din biserica romano-catolică din Lăzarea, județul Harghita – rezumat)

Tóth Boglárka

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve (2010) 49-58.

link

 
Fába rejtett történelem. Acsíki harangtornyok dendrokronológiai kutatása (Cercetarea dendrocronologică a turnurilor-clopotnițe din Ciuc – rezumat)

Botár István: Kövek, falak, templomok. Csíkszereda 2009. 55-65.

link

 
„Új” módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez / A „new” dating method for historical wood structures (O metodă ”nouă” pentru datarea structurilor istorice de lemn – articol în limba maghiară și engleză)

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Transsylvania Nostra II/8. (2008) 10-14.

link

 
„Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei (Turnurile de clopotnițe ”medievale” în bazinul Ciucului.Primele rezultate a cercetărilor dendrocronoogice din Secuime – articol în li

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka

Dolgozatok új sorozat I. (XI.) Kolozsvár (2006) 129-136.

link

 
A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002) (Cercetarea bisericii parohiale din Sâncrăieni (2002) – articol în limba maghiară)

Tóth Boglárka - Rácz Miklós - Botár István

Dolgozatok új sorozat II. (XII.) Kolozsvár (2007) 133-142.

link

 
 
 
 
 
© 2016 Erdélyi dendrokronológiai laboratórium